Tag: Animal Companion

Results

  • NPC Dúheneb

    Dúheneb ("Nighteyes") er ei tam tårnugle, trent av ferdamannen Feredir, frå han fann den som kylling. Den er 35 cm lang og har eit vingespenn på 92 cm. Den er slank, har lange vinger, lange bein og har eit lyst andlet med svarte auge. Tårnugler er …

  • NPC Thingol

    Feredir fann Thingol som kvalp etter at mora og søsknene var drepte i krypskyttarfeller. Han tok til seg kvalpen, og næra og fostra den, og knytte eit sterkt band til ulven. Thingol er ein gråulv av ein av dei større underartane. Som eittåring er den …

  • NPC Ancalagon

    Ancalagon ("Swift Jaws") er Feredir sin tamme røyskatt. Han vann den i eit kortspel på ei tvilsam kneipe utanfor Fornost Erain på veg attende til [[Bree]] etter å ha fullførd si siste ferding. Ancalagon var eit ungdyr, og lot seg raskt trena opp. h5. R …