Rangers of the North

S01E10 - Trouble in Tharbad

Der våre heltar hamlar opp med ein gjeng bandittar som har slått seg til i ruinene til den gamle handelshovudstaden.

I det gruppa skal avgarde tek Bragol Thriawath | Bragol dei igjen; han har fått beskjed om at dei trengs i The Angle, og at det er rykter om vargar der. Huntsman, the insisterer på at det er hans plikt å sjekke ut Greenway, for han er nok i unåde med Agarwaen som det er. Bragol legg fram at den beste vegen til The Angle naudsynt er langs Gwathlo, og at båe oppdraga kan gjennomførast samstundes.

Beoraborn, Bragol, Salabon, Baran og Feredir rir difor sørover mot Tharbad. Ved hjelp av fuglar oppdagar dei ei gruppe bandittar som har slått seg ned i ruinene, der dei planlegg å terrorisere reisande. Gruppa brukar kløkt til å gjere kål på motstanden, utan å drepe bandittane. Bragol fangar leiaren ved hjelp av magi, og overtyder ho til å bli hans agent i Bree, utan at dei andre får dette med seg. Han kjem tilbake og latar som om ho slapp unna, og får mykje pes frå dei andre for å ha lete ei kvinne sleppe unna.

Dei lét som om Bragol er ein magikar som legg ein forbannelse på dei; dersom dei ikkje brukar byttet dei har fått så langt på å bli lovlydige borgarar vil ein ulvedemon oppsøkje og ete dei. Bandittane er livredde, og rømer så fort dei får sjansen. Feredir sender Thingol etter dei for å jage dei nokre dagar, heile tida like utanfor rekkevidde, slik at dei ikkje skal vere sikre på om dei verkeleg BLIR jaga av eit udyr eller om det er fantasien.

Deretter legg gruppa på veg oppover Gwathló for å etterforske problema i The Angle.

Comments

Hjarandr jbq

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.