House rules

Aktiv bruk av obsidianportal

Aktivt bruk av portalen, ved innføringer av npc, oppdateringer av egen karakter, tilføringer til wikien, oppdateringer av adventure log etc, vil føre til en +50 bonus som kan benyttes en gang i løpet av påfølgende session. Den kan legges til etter terningen har blitt kasta. Kan benyttes til å gjennomføre en heidundranes suksess, eller for å redde deg etter en episk fumbel.
Eksempel: Gerhard legger inn en house rule i portalen om aktiv bruk av portalen og får en engangs bonus på +50 som han kan bruke neste spillkveld.

Extended Stat Gains

Roll
01-04
05-95
96-99
100
Temp. Stat Change
drops normally(2-8 pts)
none
none
+1
Pot. Stat Change
none
none
+1
+2

Snap Action Attack

To attack in Snap Action phase, players can only use 20% of their total OB for the attack.

House rules

Rangers of the North Hjarandr jbq