Tag: Season One

Results

 • prelude

  It is the year 3010 of the Third Age. Word of mouth has come to the Ranger [[:helvorn]] that Orcs have been sighted near Bree. Helvorn dispatches his young apprentice [[:feredir]], known as the Hunter, to scout out the woodlands of the south Chetwood, …

 • Skirmish at Weathertop

  [[:feredir | Feredir]] og [[:nestaron-mistion | Salabon]] gjekk med på å følgje karavana til Bree. Utanfor landsbyen heldt dei orken fanga i eit nedlagt gardsbruk, medan Feredir tok av stad til [[:helvorn | Helvorn]] for ordre. Helvorn bad han gjere …

 • Respite at Rivendell

  Etter å ha losa [[:helvorn]] trygt i hamn i Rivendell vart gruppa verande der i nokre dagar. Ingen av dei turte å utforska utover det dei vart vist, i frykt for å miste gjestfridomen. [[:feredir]] heldt seg for det meste utanfor Helvorn sine rom, for å …

 • Among Thieves

  [[:feredir]] tek leiinga, og gruppa bestemmer seg for å finna ut om nokon veit noko om [[Midgewater_Marshes]] før dei trampar ut i den visse daud. På [[Prancing_Pony]] får dei vita av [[:barliman-butterbur | Barliman Butterbur]] at banditthovdingen [[: …

 • Midgewater Murders

  Etter å ha latt seg integrere med bandittane til [[:cormac-the-northman | Cormac the Northman]] i [[Chetwood | Chetwood]] over nokre veker, får gruppa høve til å sjekke inn med [[:eliard-blackwater | Eliard Blackwater]]. [[:321993 | Bragol]] får oppdraget …

 • Goblins in the Mists

  Gruppa brukte litt tid på å kome seg til hektene att etter slaget ved [[Midgewater Ruins | det gløymde fortet]] i [[Midgewater_Marshes | Midgewater Marshes]] (og telja alt [[:midgewater-ruins-loot | lootet]]). Dei delte byttet i fem, der ein femte, litt …

 • storm

  Etter å ha funne vegen attende til Chetwood, gjer gruppa sin forklaring til Cormac. Feredir fortel heile sannheita om trollmannen og ghoulane til den mistruiske nordamannen, før han ler og seier at han skrønar. Cormac vert totalt teke på senga, og ler …

 • Drums in the swamp

  Med brennande båtar som set fortet og orkane sine båtar i brann opnar slaget. Feredir tek sjansen på å gje mennene ein kort, inspirerande tale før åtaket, som aukar moralen markant, og så går orkane til åtak. Salabon har nok med å gje det han kan av …

 • Bree-land Jamboree

  Gruppa vender attende til [[Bree | Bree]], og kan klappe seg sjølv på skuldra: bandittane vert ønskja velkomne som heltar. Berre eit fåtal veit kven som stod bak - enkelte av (dei no forhenverande) røvarane, og sheriffen [[:eliard-blackwater | Eliard …

 • New Friends, New Paths

  Feredir og [[:bornabeorn | Beoraborn]] set seg utanfor [[Prancing_Pony | Prancing Pony]] med mjødkrusa Feredir har kjøpt. Det går ikkje lenge før ei stille forsoning etter kampen oppstår, som det gjerne gjer mellom menn av få ord over sterkt drykk, og båe …

 • Trouble in Tharbad

  I det gruppa skal avgarde tek [[:321993 | Bragol Thriawath | Bragol]] dei igjen; han har fått beskjed om at dei trengs i [[The Angle | The Angle]], og at det er rykter om vargar der. [[:feredir]] insisterer på at det er hans plikt å sjekke ut [[Forven …

 • wargs-1

  Gruppa kjem fram til [[The Angle | The Angle]] og rir inn mot landsbyen [[Reedhaven]]. Dei ser at den er under åtak av ulvar, og sender hestane vekk medan dei sjølve spring til unnsetjing. Med ryggen mot elva ser dei ulvane vende av og storme mot dei. I …

 • wargs-2

  Salabon og Beoraborn får høyre at ein liten hobbitgard er under åtak frå ulvar, og set av garde. Garden tilhøyrer [[:jack-fleetfoot | Jack Fleetfoot]], ein oppfinnar og bokseentusiast, som med hender og føter må slest mot ulvane medan garden hans brenn. …

 • Crimson Caravan

  [[:folgrin | Folgrin]] inviterer gruppa til å slå følge med han til [[Fennas Drúnin | Fennas Drúnin]], der han skal møte med byrådet, og der det moglegeins er meir gruppa kan gjere for å hjelpe folk i [[The Angle | The Angle]]. Han har nemleg fått ord om …

 • Stealth and Strategy

  [[:baran-sidhoneth | Baran]] og [[:321993 | Bragol]] rir mot [[Rivendell]], men får ord frå [[:nighteyes | Dúheneb]] om at gruppa har behov for Baran sin sverdarm og kjennskap til karavaner. Brago rir vidare. Baran rir som besatt mot [[Thuin Boid]], …

 • Battle of Harnalda, pt. 1

  Ved hjelp av kløkt og strategi får [[:feredir | Feredir]], [[:jack-fleetfoot | Jack Fleetfoot]] og [[:nestaron-mistion | Salabon]] sabotert beleiringsmaskinene. Samstundes rir [[:baran-sidhoneth | Baran]] og den nyleg attendekomne [[:bragol-thriawath | …

 • Battle of Harnalda, pt. 2

  [[:bornabeorn | Beoraborn]] er attende på beina, [[:baran-sidhoneth | Baran]] er i kampform, og saman med dei andre rir dei mot Harnalda med viktige tidende som må inn i fortet koste kva det koste vil. Dei ser fort at beleiringshæren er på veg til å gå …

 • Aftermath of the battle of Harnalda

  Slaget om Harnalda er kanskje over, men det betyr ikkje at det er mindre travelt for dei seks heltane. Både under og lenge etter at slaget er over er Nestaron opptatt med å ta seg av dei såra og jobbar i ett med å operere, amputere og forbinde. Så …

 • Darkness at Minas Brethil, pt. 1

  Mørkret hang framleis tungt over [[Fennas Drúnin | Fennas Drúnin]], men ferdamennene som kvilte ut etter god mat i røykjestova på [[The Oak Grove | The Oak Grove]] vart likevel ikkje overraska over å sjå Paetric då han steig inn i rommet, flankert av si …

 • Darkness at Minas Brethil, pt. 2

  Feredir oppdagar raskt spor, men dei er metodiske og profesjonelle: her er dei ein ferdamannsmeister på ferde! Dei legg beina på nakken, og ser snart ei lita gruppe frakte Salabon mot porten til borggarden. Gode råd er dyre; dei kan ikkje gå til åtak …

 • S01E21 - In the Dark

  Gjengen barrikaderer seg i dei to øvste romma i tårnet, medan styrkene nedanfor visar seg å inkludere magikarar, som går til verks for å få kål på intrengarane i tårnet. Eit stummande, magisk mørkre legg seg, som gjer samtlege temmeleg nervøse, og i …

 • S01E22 - Spies and Sand Serpents

  Feredir does what he can for Bragol's wounds and Baran's hearing, administering potions made from herbs and mushrooms under the watchful eye and interfering tongue of Salabon. Some times, it turns out, the right herb can do what a skilled healer's hands …

 • S01E23 Season finale

  With the Sand Serpent and his henchmen safely locked up, our hereos decides to use the remainder of the night to catch up on their sleep. They end up using much of the following day for this as well and its afternoon when they all join up for a hearty …