Tag: Log

Results

 • S02E02 - Castles, Roads and Giants

  _Fabled Imladris:_ Hunter and Eldacar finally reach Elrond's domain, weary, wet and cold. They are greeted by none other than Elrond's daughter, Arwen, who brings news of her father's commitments in the East; it seems some trouble is stirring, and as it …

 • S02E04 - Dread Lord

  _Fornost Erain: Deadman's Dike:_ Four shadowy figures continue their erstwhile search of the ruined citadel; Hunter the Ranger; the Elf Bragol, who calls himself Eldacar; his agent Mabs; and the lumbering Beorning Beoraborn. The four of them slowly edge …

 • S02E18A

  _*Minas Brethil. Winter T.A. 3012.*_ Darkness envelops the sodden streets, only dimly lit by sputtering torches, storm lanterns, and flickering reflections of these in the puddles of the prevailing downpour. Erefarad shudders and adjusts his cloak, …

 • S03E04-05 - Shadows over Northern Skies

  _*Four years later*._ The Enemy has declared himself. Feredir and his three companions, Svendir the Soldier Son, [[:br-lin | Brólin]] of the Iron Hills and [[:idhrhis | Idhrhis the Lindoner]] are running through the northernmost pass of the vales …

 • prelude

  It is the year 3010 of the Third Age. Word of mouth has come to the Ranger [[:helvorn]] that Orcs have been sighted near Bree. Helvorn dispatches his young apprentice [[:feredir]], known as the Hunter, to scout out the woodlands of the south Chetwood, …

 • Skirmish at Weathertop

  [[:feredir | Feredir]] og [[:nestaron-mistion | Salabon]] gjekk med på å følgje karavana til Bree. Utanfor landsbyen heldt dei orken fanga i eit nedlagt gardsbruk, medan Feredir tok av stad til [[:helvorn | Helvorn]] for ordre. Helvorn bad han gjere …

 • Respite at Rivendell

  Etter å ha losa [[:helvorn]] trygt i hamn i Rivendell vart gruppa verande der i nokre dagar. Ingen av dei turte å utforska utover det dei vart vist, i frykt for å miste gjestfridomen. [[:feredir]] heldt seg for det meste utanfor Helvorn sine rom, for å …

 • Among Thieves

  [[:feredir]] tek leiinga, og gruppa bestemmer seg for å finna ut om nokon veit noko om [[Midgewater_Marshes]] før dei trampar ut i den visse daud. På [[Prancing_Pony]] får dei vita av [[:barliman-butterbur | Barliman Butterbur]] at banditthovdingen [[: …

 • Midgewater Murders

  Etter å ha latt seg integrere med bandittane til [[:cormac-the-northman | Cormac the Northman]] i [[Chetwood | Chetwood]] over nokre veker, får gruppa høve til å sjekke inn med [[:eliard-blackwater | Eliard Blackwater]]. [[:321993 | Bragol]] får oppdraget …

 • Goblins in the Mists

  Gruppa brukte litt tid på å kome seg til hektene att etter slaget ved [[Midgewater Ruins | det gløymde fortet]] i [[Midgewater_Marshes | Midgewater Marshes]] (og telja alt [[:midgewater-ruins-loot | lootet]]). Dei delte byttet i fem, der ein femte, litt …

 • storm

  Etter å ha funne vegen attende til Chetwood, gjer gruppa sin forklaring til Cormac. Feredir fortel heile sannheita om trollmannen og ghoulane til den mistruiske nordamannen, før han ler og seier at han skrønar. Cormac vert totalt teke på senga, og ler …

 • Drums in the swamp

  Med brennande båtar som set fortet og orkane sine båtar i brann opnar slaget. Feredir tek sjansen på å gje mennene ein kort, inspirerande tale før åtaket, som aukar moralen markant, og så går orkane til åtak. Salabon har nok med å gje det han kan av …

 • Bree-land Jamboree

  Gruppa vender attende til [[Bree | Bree]], og kan klappe seg sjølv på skuldra: bandittane vert ønskja velkomne som heltar. Berre eit fåtal veit kven som stod bak - enkelte av (dei no forhenverande) røvarane, og sheriffen [[:eliard-blackwater | Eliard …

 • New Friends, New Paths

  Feredir og [[:bornabeorn | Beoraborn]] set seg utanfor [[Prancing_Pony | Prancing Pony]] med mjødkrusa Feredir har kjøpt. Det går ikkje lenge før ei stille forsoning etter kampen oppstår, som det gjerne gjer mellom menn av få ord over sterkt drykk, og båe …

 • Trouble in Tharbad

  I det gruppa skal avgarde tek [[:321993 | Bragol Thriawath | Bragol]] dei igjen; han har fått beskjed om at dei trengs i [[The Angle | The Angle]], og at det er rykter om vargar der. [[:feredir]] insisterer på at det er hans plikt å sjekke ut [[Forven …

 • wargs-1

  Gruppa kjem fram til [[The Angle | The Angle]] og rir inn mot landsbyen [[Reedhaven]]. Dei ser at den er under åtak av ulvar, og sender hestane vekk medan dei sjølve spring til unnsetjing. Med ryggen mot elva ser dei ulvane vende av og storme mot dei. I …

 • wargs-2

  Salabon og Beoraborn får høyre at ein liten hobbitgard er under åtak frå ulvar, og set av garde. Garden tilhøyrer [[:jack-fleetfoot | Jack Fleetfoot]], ein oppfinnar og bokseentusiast, som med hender og føter må slest mot ulvane medan garden hans brenn. …

 • Crimson Caravan

  [[:folgrin | Folgrin]] inviterer gruppa til å slå følge med han til [[Fennas Drúnin | Fennas Drúnin]], der han skal møte med byrådet, og der det moglegeins er meir gruppa kan gjere for å hjelpe folk i [[The Angle | The Angle]]. Han har nemleg fått ord om …

 • Stealth and Strategy

  [[:baran-sidhoneth | Baran]] og [[:321993 | Bragol]] rir mot [[Rivendell]], men får ord frå [[:nighteyes | Dúheneb]] om at gruppa har behov for Baran sin sverdarm og kjennskap til karavaner. Brago rir vidare. Baran rir som besatt mot [[Thuin Boid]], …

 • Battle of Harnalda, pt. 1

  Ved hjelp av kløkt og strategi får [[:feredir | Feredir]], [[:jack-fleetfoot | Jack Fleetfoot]] og [[:nestaron-mistion | Salabon]] sabotert beleiringsmaskinene. Samstundes rir [[:baran-sidhoneth | Baran]] og den nyleg attendekomne [[:bragol-thriawath | …

 • Battle of Harnalda, pt. 2

  [[:bornabeorn | Beoraborn]] er attende på beina, [[:baran-sidhoneth | Baran]] er i kampform, og saman med dei andre rir dei mot Harnalda med viktige tidende som må inn i fortet koste kva det koste vil. Dei ser fort at beleiringshæren er på veg til å gå …

 • Aftermath of the battle of Harnalda

  Slaget om Harnalda er kanskje over, men det betyr ikkje at det er mindre travelt for dei seks heltane. Både under og lenge etter at slaget er over er Nestaron opptatt med å ta seg av dei såra og jobbar i ett med å operere, amputere og forbinde. Så …

 • Darkness at Minas Brethil, pt. 1

  Mørkret hang framleis tungt over [[Fennas Drúnin | Fennas Drúnin]], men ferdamennene som kvilte ut etter god mat i røykjestova på [[The Oak Grove | The Oak Grove]] vart likevel ikkje overraska over å sjå Paetric då han steig inn i rommet, flankert av si …

 • Darkness at Minas Brethil, pt. 2

  Feredir oppdagar raskt spor, men dei er metodiske og profesjonelle: her er dei ein ferdamannsmeister på ferde! Dei legg beina på nakken, og ser snart ei lita gruppe frakte Salabon mot porten til borggarden. Gode råd er dyre; dei kan ikkje gå til åtak …

 • S01E21 - In the Dark

  Gjengen barrikaderer seg i dei to øvste romma i tårnet, medan styrkene nedanfor visar seg å inkludere magikarar, som går til verks for å få kål på intrengarane i tårnet. Eit stummande, magisk mørkre legg seg, som gjer samtlege temmeleg nervøse, og i …

 • The Road So Far

  The young Ranger Feredir, known as the Huntsman among the folk of the Bree-lands returns from an extended ranging to find that his promised position of protector of the Bree-lands has been awarded to his childhood rival. With his generally positive …

 • S01E22 - Spies and Sand Serpents

  Feredir does what he can for Bragol's wounds and Baran's hearing, administering potions made from herbs and mushrooms under the watchful eye and interfering tongue of Salabon. Some times, it turns out, the right herb can do what a skilled healer's hands …

 • S01E23 Season finale

  With the Sand Serpent and his henchmen safely locked up, our hereos decides to use the remainder of the night to catch up on their sleep. They end up using much of the following day for this as well and its afternoon when they all join up for a hearty …

 • S02E01 - Undertow

  A dark stone hallway. Grimy, black feet shuffle through the corridor, tattered cloak dragging on the floor, soles slapping on the cold stone. A door opens, the feet cross a threshold. Raised voices, all gravel and rasping. Fire. Fists slamming on the …

 • S02E03 - Deadman's Dike

  Hunter, Eldacar and Beoraborn are joined by Mabs, and together they make their way into the treacherous ruins of Fornost Erain. They have just about set foot within the ruins before they take notice of the skeletal undead that stalk its crumbled streets. …

 • Weathering

  _The Barnfeathers' homestead, North Downs_. Mabs leans over Bragols feverish body. It's been a few hard nights since they brought him into the Barnfeathers farm. A rib had probably punctured his lung, and now it looks like he's got pneumonia. Although …

 • S02E06 - The Witching Hour

  _[[Cameth Brin | Cameth Brin]]:_ The two Men had departed. The Orcs the White Man had ordered to accompany them were left reluctantly guarding the deserted tower on Twisted Hill, far away from any battlefield, and any prospect of the glory the White Man …

 • S02E07

  *_The Trollshaws_*. Having left the Twisted Tower in pursuit of a lone Orc carrying an unknown object that undoubtedly carries some meaning, Hunter, Eldacar and Beoraborn are set upon by a Stone Troll. They have no difficulty disposing of it, and nearby …

 • S02E08

  Some time has passed since the Undead assault on Minas Brethil, with Lord Baran away on business. After having repelled the attack, Jack Fleetfoot is now a name that calls respect. Although his foot has mostly recovered, he still feels the pain when he’s …

 • S02E09 - Perils at Tharbad

  _*Tharbad.* The courage and hardihood required to dare its ruins and ford the river Gwathló is considerable. The North-South Road that once spanned majestically across the Greyflood no longer exists, except for the crumbling remains of the causeways, by …

 • S02E10 - The Beast of Tyrn Hyarmen

  _*Tharbad.*_ After having from cover seen the column of men marching from the ruined city of Tharbad, Beoraborn, Baran and the Ranger apprentice Briar decided to make their way into the city to search for the others. They had seen nothing to indicate …

 • S02E11 - Confrontation in Annúminas

  *_South Downs: The Lair of the Beast._* Beoraborn takes care of the wounded Salabon, whilst Eldacar and Hunter brave the repugnant cave, more a stack of immense, leaning rocks standing in stark contrast to the otherwise gentle, rolling downs. Within, a …

 • S02E12

  Eldacar sits down. He is used to the feeling of adrenalin leaving the body after a fight and tireness setting in, but this is different. He is exhausted. His hand is numb from where the blade cut him and he is cold, so cold. Colder than ever before. He …

 • S02E13

  *_Bree, two weeks later._* Barliman Butterbur, the proprietor of The Prancing Pony in Bree, is often host to many strangers and vagabonds, as it is the most famous inn on the final frontier to desolate Arnor. This morning, its inner-most table, the table …

 • S02E14

  _Wondrous is its wall-stone, laid waste by the fates._ _The burg-steads are burst, broken the work of the giants._ _The roofs are in ruins, rotted away the towers,_ _The fortress-gate fallen, with frost on the mortar._ _Broken are the battlements, low …

 • S02E15

  _*Ost-in-Edhil:*_ Eldacar lies fallen. Trapped beneath the body of the dragon Tulukuron it takes all of Beoraborn's might to shift the flaccid corpse enough for Feredir and Salabon to pull the Elf out. There, his blade, thrust so far into the Worm's …

 • S02E16

  _*Eregion - one week later*_: The canoe flows jerkingly against a current not so obstinate to require struggle, neither compliant enough to make it pass unnoticed. At any rate, it is a small task for two burly woodsmen as the two who ply the paddles. The …

 • S02E15A

  The dark, but soothing voice speaks... Not really words that jack can understand, but still they tell him what to do...His vision seems somehow clouded, but everywhere he looks, there are riches beyond his imagining, and more still. The voice, and the …

 • S02E17

  _When he had travelled through the rock for three miles or more, he came into a fair country. It was as bright as a summer's day; the land was flat and green and there were no hills and no valleys. In the middle of the plain was a castle, magnificently …

 • S02E18

  In the Autumn of 3011 the Companions all reunite in Cillien. Feredir comes North with two wayward Rohirrim, both of with whom he seems to have some animosity. Jack Fleetfoot comes South by boat, and with him comes Jayelle of the Oak Grove, and Salabon's …

 • S02E18B

  _*Cillien, Eregion. Autumn T.A. 3011.*_ The frost has not set in when Feredir leaves for Minas Brethil in the autumn of 3011. His route takes him southwards from Cillien, towards the southern Misty Mountains. Had the Companions seen him go, they would …

 • S02E18D

  _*Eregion. Winter T.A. 3011-3012.*_ Jack leaves the beaten path for the first time, all alone. The last time he did so he followed the tracks left behind by his Companions, travelling from cache to cache where they had left firewood, kindling, and small …

 • S02E18C - Recovery

  _*Cillien, Northen Dunland. Autumn T.A. 3011.*_ Time would pass and seasons change before he would recover, he knew this as he lay in the bed. How long he had been here, or how long since he had crushed under the weight of the dragon he did not know. He …

 • S02E19 - An Unexpected Visit

  _Halls of Healing, Eregion, spring T.A. 3012._ Days and weeks go by as the Companions prepare for their long trek towards the bleak and unforgiving lands of Angmar. It is late one evening, after supper, and the House of Healing that serves as home for the …

 • S02E20 - Northward Bound

  _Eregion, spring T.A. 3012._ The Huorn has the advantage. Swords and arrows cannot harm it, nor Jack's futile martial attacks. Beoraborn appears from foraging, quickly determines what is transpiring, and with a roar hurls a giant bee hive into the canopy. …

 • S02E21 - Into the Maw

  Feredir and Jack leave the less stealthy majority of the party behind, to infiltrate the Wyrm's abode in secrecy. They have scarcely been away for an hour when the dragon descends on their friends. It confronts them, and Salabon decides to take an active …

 • S03E06 - Siege at Gundabhund

  There is little time; the Companions and Tom prepare for a siege. As the Horde approaches, Feredir and Idhrhis position themselves at the end of a gauntlet of traps and caltrops, and take out as many enemies as they can before finally being overrun. They …

 • S03E07 - Black Work

  Upon the morrow Feredir stalks the encamped Orcs, discovering extremely lax security, enabling him - dressed in his translucent Dragonskin armour - to move unseen within the very camps themselves. He quickly discards the Orcs' arsenal, pilfering their …

 • S04E00 - Epilogue

  Throughout the years of his imprisonment Feredir held report with those birds that would come to him, and knew much of what occurred outside, but he was ever unable to deliver a message, as any allies proved too far removed, save one, who shared his cell. …

 • S04E02 - The Beast of Carn Dûm

  The walls of Carn Dûm are radiating with palpable evil, tainted and unclean from the centuries of serving as the lair of a dragon. They make their way ever deeper, until at last they find the Great Hall and the dragon's hoard. No sooner are they within …