NPC Thingol

Thingol (Grey Cloak) is Feredir's tame wolf

Description:

Level: 4
#/Enc: 2-20
Size/Crit: L/I
Speed: VF/FA
Hits: 80
Armor Type: SL/3
Def. Bonus: 45
Attack 1: 75 LB
Attack 2: 45 MCl

Bio:

Feredir fann Thingol som kvalp etter at mora og søsknene var drepte i krypskyttarfeller. Han tok til seg kvalpen, og næra og fostra den, og knytte eit sterkt band til ulven.

Thingol er ein gråulv av ein av dei større underartane. Som eittåring er den framleis ikkje vaksen, men med 150 cm i lengd, 82 cm i skulderhøgd, og 35 kg er det tydeleg at den kjem til å bli enorm.

NPC Thingol

Rangers of the North Hjarandr jbq