NPC Dúheneb

Feredir's tame owl

Description:

Level: 4
#/Enc: 1-10
Size/Crit: S
Speed: FA/FA
Hits: 20
Armor Type: No/1
Def. Bonus: 50
Attack 1: 50 SCl
Attack 2: 25 MCl

Bio:

Dúheneb (“Nighteyes”) er ei tam tårnugle, trent av ferdamannen Feredir, frå han fann den som kylling.

Den er 35 cm lang og har eit vingespenn på 92 cm. Den er slank, har lange vinger, lange bein og har eit lyst andlet med svarte auge.

Tårnugler er blant dei mest utbreidde fuglande i verda. Dietten består av gnagerar som rotter, mus, og muldvarpar, og froskar og insekter. Mange oppfattar difor fuglen som et nyttedyr. Difor er det ganske vanleg at bønder hjelper tårnugla med å bygge reirplassar. Ein vaksen ugle kan spise 3 gnagerar per dag.

Tårnugle på Wikipedia

NPC Dúheneb

Rangers of the North Hjarandr jbq