Bragol Thriawath

Magent from Rivendell

Description:

6´2´´ høy. Mørkt hår og grå øyne. Magent for Rivendel.

Ag 2 Cn 2 Me 0 Re 6 Sd 1 Em 0 In 3 Pr 10 Qu 5 St 2
Subterfuge*Stealth Category 33
Hiding 65, Stalking 65
Athletic*Endurance Category 11
Swimming 14
Athletic*Gymnastic Category 11
Climbimg 14
Awareness*Perception Category 17
Alrtness 20
Awareness*Searching Category 34
Detect traps 37, Lie perception 57, Locate hidden 37, Observation 40, Poision Perception 37, Reading tracks 37, Surveillance 37, Tracking 37
Communications Category 21
Lip reading 30, Signalling 30
Influence Category 24
Bribery 27, Diplomacy 27, Duping 47, Interrogation 27, Trading 27
Lore*General Category 26
Region: Arnor 29
Lore*Technical Category 18
Herb lore 21, Lock lore 21, Poison lore 21
Outdoor*Animal Category 11
Riding 14
Outdoor*Environmental Category 24
Foraging 33, Hunting 27, Star-gazing 27, Survival 27, Weather watching 27
Subterfuge*Mechanics Category 18
Disarm traps 21, Picking locks 41, trap building 21
Subterfuge*Stealth Category 33
Hiding 65, Stalking 65
Technical*Trade*Vocational Category 9
Prepare herbs 19

Basket hilt claymore 43, Dagger 20, Short bow 23, Quarter staff 16

Spell list: Attack avoidance 11, Brilliance 11, Shifting 11, Assassination mastery 11, Escapes 11, Misdirections 11

Hits: 41
PP: 17

Bio:

Hans mor kom fra en dunedain familie som i Arnors storhetstid var en rik og innflytelsesrik familie. Når Arnor fallt delte familien seg., de fleste dro t Minas Tirith, men noen s/o seg ned i the Angel. Bragol sin mor ble fødd i thr. Angle, men ble i ung alder sendt t familie i Minas Tirith. Hun kom tilbake som en ung kvinne. Tragedien opppstod når hennes familie ble drept av av banditter. Hun flyktet til rivendell, hvor hun møtte Bragols far. Han var en alv fra Rivendell og en av soldatene som holdt byens grrnser trygge. Han ble drept av troll før Bragol ble født. Allerede som ung ble drt oppdaget at Bragol hadde et spesit potendiale. Magi. Fløt i hans blod. Moren innsisterte på han burde trenes innen denne kunsten, og hun fant andre som var enig. Når han ble eldre fikk hun også han lært opp innen spionens kunster. Hun hadde selv i mange år gjort sin del for dunedainene og ferdamennene og det frie folket. Bragol visste talent innen dette og hans peronlighet passet bra til slikt. Nær Bragol nærmet seg tyve reiste hun til Minas Tirith for å være Rivrndells øyne og ører der. Bragol fullførte sin opplæring som en agent med magi@ke evner. Som sitt første opppdrag blir han sendt til Bree.

Bragol Thriawath

Rangers of the North Hjarandr Tbird